Více jemnosti pro nás a budoucí generace


Tento je hrdou součástí unikátního udržitelného řetězce hodnot skupiny Metsä Group.

O lesy se staráme

Je pro nás zásadní, aby naše dřevo pocházelo z udržitelně spravovaných lesů, které rostou více, než jsou využívány, a v nichž je udržována biodiverzita. Se surovinami zacházíme šetrně.
• Každá část zpracovaného stromu je co nejefektivněji využita.
• Téměř 90 % dřeva, které Metsä používá, je certifikováno. A 100 % lze vysledovat k udržitelným zdrojům.

Udržitelnost v každé fázi výroby

Udržitelnost zohledňujeme při každém kroku naší výroby. Proto také optimalizujeme využívání vody a energie, aby bylo co nejefektivnější.
• Vodu využíváme zodpovědně a myslíme především na její recyklaci. V našich závodech voda opakovaně cirkuluje napříč celým výrobním procesem a je tedy využitá vícekrát.
• Naším cílem je využít i veškeré vedlejší produkty z výroby. V současné době se nám to už daří na 98 %.
• Naše procesy stále zlepšujeme. Do roku 2030 plánujeme z naší výroby zcela vyřadit nutnost využití fosilních paliv.

Na obalech záleží

Dbáme na to, aby také naše obaly byly udržitelné. Za poslední dva roky jsme o 17 % snížili podíl plastů v obalech, ve kterých jsou baleny výrobky naší značky. Do roku 2030 plánujeme mít nabídku produktů zcela bez plastů.

Vyráběné blízko vás.

Všechny produkty vyrábíme v rozumné vzdálenosti od zdrojů surovin a od našich odběratelů. Menší vzdálenost znamená menší potřebu přepravy zboží a tím pádem i snížení emisí CO2. Naším cílem je udržovat dopravní vzdálenost od naší výroby pod 500 km.